За Форума

forum

Дентална Академия „Родопи“ е форум на лекари по дентална медицина, който се организира традиционно през месец март в магичните и обаятелни Родопи. Домакин и организатор е районна колегия на БЗС - град Смолян.

Тазгодишното XIV-то издание на Дентална Академия Родопи ще се фокусира върху проблемите на клиничната ендодонтия,възстановителна дентална медицина и медицина базирана на доказателствата.

Форумът обединява лектори с изключително богат клиничен опит и презентационни умения. И тази година ще имате възможността да участвате в богата съпътстваща програма с теоретично-практически курсове.

В изданието са включени общо 6 лектори, 4 съпътстващи теоретико практически курса, панел за студенти и изложбена част на едни от най-популярните дилъри на дентална техника и материали.

Посвещаваме Дентална академия Родопи 2024 в памет на нашият съгражданин - Христо Христов,който през 2004г. остана завинаги под Еверест,завинаги на 27.

Той казваше “ Върховете се изкачват с приятели!” …..